Da sam tvoja

Sanjala sam ruke tvoje,
grejale su dušu.
A bio je januar,
i to mi je bilo potrebno.

Nikada mi nije oprošteno.

Sanjala sam tvoje oči,
sanjive i nežne.
A sve je oko mene bilo golo i grubo,
i to mi je bilo potrebno.

Nikada mi nije oprošteno.

Sanjala sam ti usne,
mekane i pune,
A stvarnost je bila nakazna,
i to mi je bilo potrebno.

Nikada mi nije oprošteno.

Sanjala sam zagrljaje tvoje,
snažne i sigurne,
A bila sam uplašena,
i to mi je bilo potrebno.

Nikada mi nije oprošteno.

Osvanulo je jutro,
i ja više nisam sanjala.
A ti nisi bio moj,
Iako mi je bilo potrebno.

I bilo ti je oprošteno.